#MUZAKARAH13

The Rizqun International Hotel, BRUNEI
23 – 24 Julai, 2019

#MUZAKARAH13

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH-13 akan dianjurkan bersama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) pada 23-24 Julai 2019 bersamaan 20-21 Zulkaedah 1440H di The Rizqun International Hotel, Gadong, Negara Brunei Darussalam. Dalam usaha untuk mengekalkan semangat MUZAKARAH seperti tahun-tahun sebelumnya, MUZAKARAH-13 mengetengahkan tema “Sinergi Antara Institusi Kewangan Islam dan Obligasi Sosial: Isu dan Hala Tuju”. Tema ini merupakan suatu kesinambungan daripada perbincangan MUZAKARAH-12 yang diadakan di Hotel Duangjitt Resort & Spa, Phuket, Thailand pada 3-4 Julai 2018 bersamaan 18-19 Syawwal 1439H.  Perbincangan tersebut telah menyimpulkan pelbagai isu Syariah yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan zakat dan dana sosial dalam sistem kewangan Islam.

 

Justeru, MUZAKARAH-13 akan memperuntukkan satu sesi khas berkaitan ‘Pelunasan hutang tertunggak pelanggan bank melalui dana zakat, dana kebajikan (charitable fund) dan dana penyucian (purification fund)’. Sesi ini akan memberi peluang kepada para ulama, cendekiawan dan pengamal kewangan Islam untuk mengupas dan membahaskan isu ini dengan lebih mendalam dan seterusnya mencapai kata sepakat dalam penetapan hukum Syarak. Di samping itu, terdapat satu sektor dalam kerangka kewangan Islam yang kurang ditekankan dalam aspek perbincangan zakat iaitu pasaran modal Islam. Seperti sedia maklum, pasaran modal Islam merupakan satu sektor penting dengan potensi pungutan zakat yang sangat besar. Oleh itu, satu analisis Syarak yang komprehensif perlu dilakukan oleh pakar-pakar kewangan Islam bagi memberikan penetapan hukum zakat terhadap instrumen-instrumen kewangan tersebut. Isu-isu seperti instrumen kewangan yang dibeli untuk didagangkan dalam jangkamasa pendek (short-term trading) atau untuk menikmati keuntungan dan dividen menerusi dagangan jangka masa panjang (long-term investment) perlu diteliti bagi menetukan kewajiban zakat ke atasnya.

Agenda

23rd Jul : Day - 01
10:15am - 11:45am

Sesi 1: Kajian Susulan -Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf, Dana Kebajikan (Charitable Fund) dan Dana Penyucian (Purification Fund) bagi Melangsaikan Hutang Tertunggak (Outstanding Debt) Pelanggan Bank

  • Dr. Mohammad Mahbubi Ali  

8:30am - 9:45am

Upacara Perasmian

  • Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin   Dr. Abdul Nasir Haji Abdul Rani  

10:15am - 10:30am

Pembentangan Resolusi Muzakarah-12 (2018)

  • Prof. Madya Dr. Zakariya Hama   Prof. Madya Dr. Zakariya Hama  

1:30pm - 3:00pm

Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

  • Ust. Munawarruzzaman Mahmud   Ust. Burhanuddin Lukman   Prof. Dr. Asmadi Mohamed Naim  

3:00pm - 4:30pm

Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

  • Ust. Wan Jemizan Wan Deraman  

24th Jul : Day - 02
8:30am - 9:45am

Sesi 4: Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan.

  • Dr. Zaharuddin Abd Rahman   Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiyah  

10:45am - 12:30pm

Sesi 5: Forum: Fungsi Zakat dalam Polisi Fiskal

  • Dr. Irfan Shauqi Beik   Prof Dr. Mohamed Aslam Haneef  

2:00pm - 4:00pm

Resolusi Muzakarah-13

4:00pm - 4:30pm

Ucapan Penutup

20+ Tokoh & Pakar

Tokoh-tokoh Kewangan Islam Serantau Nusantara

Perbincangan Zakat

- Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf,
- Pelarasan peruntukkan dan rizab

Pengiraan & Fungsi Zakat

- Di Institusi Perbankan Islam dan Syarikat Takaful
-Polisi Fiskal

Penganjur & Penaja

Muzakarah Terdahulu

Dari MCSN-6 hinggalah ke Muzakarah-12

July 4, 2018

Kewangan Islam Asia Tenggara: Ke Arah Pelaksanaan Optima dalam Pengiraan Zakat dan…

May 18, 2017

Pasca Piawaian Syariah BNM: Antara Ideal dan Realiti. Hotel Marriot-Putrajaya, 16-17 Mei…

June 2, 2016

Ke Arah Memperkasa Kewangan Islam: Isu dan Solusi. Hotel Sama-Sama-KLIA, 1-2 Jun…

X