Muzakarah-13 Hari Pertama

#MUZAKARAH14

Kuala Lumpur, MALAYSIA
10 – 11 November, 2020

#MUZAKARAH13

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH-13 akan dianjurkan bersama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) pada 23-24 Julai 2019 bersamaan 20-21 Zulkaedah 1440H di The Rizqun International Hotel, Gadong, Negara Brunei Darussalam. Dalam usaha untuk mengekalkan semangat MUZAKARAH seperti tahun-tahun sebelumnya, MUZAKARAH-13 mengetengahkan tema “Sinergi Antara Institusi Kewangan Islam dan Obligasi Sosial: Isu dan Hala Tuju”. Tema ini merupakan suatu kesinambungan daripada perbincangan MUZAKARAH-12 yang diadakan di Hotel Duangjitt Resort & Spa, Phuket, Thailand pada 3-4 Julai 2018 bersamaan 18-19 Syawwal 1439H.  Perbincangan tersebut telah menyimpulkan pelbagai isu Syariah yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan zakat dan dana sosial dalam sistem kewangan Islam.

Justeru, MUZAKARAH-13 akan memperuntukkan satu sesi khas berkaitan ‘Pelunasan hutang tertunggak pelanggan bank melalui dana zakat, dana kebajikan (charitable fund) dan dana penyucian (purification fund)’. Sesi ini akan memberi peluang kepada para ulama, cendekiawan dan pengamal kewangan Islam untuk mengupas dan membahaskan isu ini dengan lebih mendalam dan seterusnya mencapai kata sepakat dalam penetapan hukum Syarak. Di samping itu, terdapat satu sektor dalam kerangka kewangan Islam yang kurang ditekankan dalam aspek perbincangan zakat iaitu pasaran modal Islam. Seperti sedia maklum, pasaran modal Islam merupakan satu sektor penting dengan potensi pungutan zakat yang sangat besar. Oleh itu, satu analisis Syarak yang komprehensif perlu dilakukan oleh pakar-pakar kewangan Islam bagi memberikan penetapan hukum zakat terhadap instrumen-instrumen kewangan tersebut. Isu-isu seperti instrumen kewangan yang dibeli untuk didagangkan dalam jangkamasa pendek (short-term trading) atau untuk menikmati keuntungan dan dividen menerusi dagangan jangka masa panjang (long-term investment) perlu diteliti bagi menetukan kewajiban zakat ke atasnya.

Agenda

23rd Jul : Day - 01
8:30am - 8:40am

Bacaan Ayat Suci Al-Quran

8:40am - 8:50am

Ucapan Alu-aluan

 • Dr. Abdul Nasir Haji Abdul Rani   Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin  

8:50am - 9:10am

Ucapan Perasmian oleh Tetamu Kehormat

 • Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud  

9:10am - 9:20am

Ucapan Utama

 • Datuk Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour  

9:20am - 9:45am

Pembaharuan Penandatanganan Memorandum Persefahaman UNISSA & ISRA

9:45am - 10:00am

Minum Pagi

10:00am - 10:15am

Pembentangan Resolusi Muzakarah-12 (2018)

 • Prof. Madya Dr. Zakariya Hama  

10:15am - 11:45am

Sesi 1: Kajian Susulan -Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf, Dana Kebajikan (Charitable Fund) dan Dana Penyucian (Purification Fund) bagi Melangsaikan Hutang Tertunggak (Outstanding Debt) Pelanggan Bank

 • Dr. Mohammad Mahbubi Ali   Pn. Hajah Noraini Binti Haji Buntar   Ust. Ahmad Suhaimi Bin Yahya   Prof. Madya Dr. Zakariya Hama  

11:45am - 1:15pm

Zohor & Makan Tengahari

1:15pm - 3:00pm

Sesi 2: Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

 • Ust. Munawarruzzaman Mahmud   Ust. Burhanuddin Lukman   Prof. Dr. Asmadi Mohamed Naim   Ust. Muhammad Nuzaihan Hamdan   En. Hafni Mohd Said  

3:00pm - 4:30pm

Sesi 3: Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

 • Ust. Ahmad Fadhil Hamdi Mohd Ali   Dr. Mohamed Hadi Bin Abd Hamid   Dr. Endy Muhammad Astiwara   Ust. Wan Jemizan Wan Deraman   Prof Dr. Mohamed Aslam Haneef  

4:30pm - 5:00pm

Zakat dan Teknologi : Solusi Blockchain

5:00pm - 5:30pm

Minum Petang dan Bersurai

24th Jul : Day - 02
8:30am - 10:30am

Sesi 4: Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan.

 • Prof. Madya. Dr. Mohamed Fairooz Bin Abdul Khir   En. Ezry Fahmy Eddy Yusof   Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiyah   Dr. Zaharuddin Abd Rahman   Dr. Haji Mohd Aidil Yusrie Bin Haji Shari   Ust. Mohamad Amin Bin Ibrahim  

10:30am - 10:45am

Minum Pagi

10:45am - 12:30pm

Sesi 5: Forum: Fungsi Zakat dalam Polisi Fiskal

 • Dr. Muhd Zaki Bin Haji Zaini @ Jaineh   Tuan Syeikh Haji Zakaria Othman   Dr. Irfan Shauqi Beik   Prof Dr. Mohamed Aslam Haneef  

12:30pm - 2:00pm

Zohor & Makan Tengahari

2:00pm - 2:15pm

Sesi Bersama Persatuan Penasihat Syariah bagi Kewangan Islam Malaysia (ASAS)

 • En. Makhtar Abdullah  

2:15pm - 2:40pm

Sesi Bersama Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman

 • Tuan Syeikh Haji Zakaria Othman  

2:40pm - 4:20pm

Resolusi Muzakarah-13

4:20pm - 4:30pm

Ucapan Penutup

20+ Tokoh & Pakar

Tokoh-tokoh Kewangan Islam Serantau Nusantara

Perbincangan Zakat

- Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf,
- Pelarasan peruntukkan dan rizab

Pengiraan & Fungsi Zakat

- Di Institusi Perbankan Islam dan Syarikat Takaful
-Polisi Fiskal

Penganjur & Penaja

Muzakarah Terdahulu

Dari MCSN-6 hinggalah ke Muzakarah-12

July 4, 2018

Kewangan Islam Asia Tenggara: Ke Arah Pelaksanaan Optima dalam Pengiraan Zakat dan…

May 18, 2017

Pasca Piawaian Syariah BNM: Antara Ideal dan Realiti. Hotel Marriot-Putrajaya, 16-17 Mei…

June 2, 2016

Ke Arah Memperkasa Kewangan Islam: Isu dan Solusi. Hotel Sama-Sama-KLIA, 1-2 Jun…

X