Muzakarah13

  • Start Date : 23 July, 2019
  • Start Time : 7:30am
  • End Date : 24 July, 2019
  • End Time : 4:30pm
  • Address : The Rizqun International Hotel, BRUNEI
# Topic Speaker Time Hall
1 Sesi 1: Kajian Susulan -Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf, Dana Kebajikan (Charitable Fund) dan Dana Penyucian (Purification Fund) bagi Melangsaikan Hutang Tertunggak (Outstanding Debt) Pelanggan Bank Dr. Mohammad Mahbubi Ali10:15am - 11:45am
2 Upacara Perasmian Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, Dr. Abdul Nasir Haji Abdul Rani8:30am - 9:45am
3 Pembentangan Resolusi Muzakarah-12 (2018) Prof. Madya Dr. Zakariya Hama, Prof. Madya Dr. Zakariya Hama10:15am - 10:30am
4 Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam Ust. Munawarruzzaman Mahmud, Ust. Burhanuddin Lukman1:30pm - 3:00pm
5 Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful Ust. Wan Jemizan Wan Deraman3:00pm - 4:30pm
# Topic Speaker Time Hall
1 Sesi 4: Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan. Dr. Zaharuddin Abd Rahman, Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiyah8:30am - 9:45am
2 Sesi 5: Forum: Fungsi Zakat dalam Polisi Fiskal Dr. Irfan Shauqi Beik, Prof Dr. Mohamed Aslam Haneef10:45am - 12:30pm
3 Resolusi Muzakarah-13 2:00pm - 4:00pm
4 Ucapan Penutup 4:00pm - 4:30pm
X