#muzakarah11 PROMO VIDEO

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MUZAKARAH11) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH11 akan diadakan pada 16-17 May 2017 di Kuala Lumpur dengan tema “Pasca Piawaian Syariah BNM: Antara Ideal Dan Realiti”. Ia bertujuan menghimpunkan para alim ulama, penasihat syariah, tokoh akademik, pengamal industri serta pihak yang terlibat dalam industri kewangan Islam di rantau Nusantara yang melibatkan negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Ia juga bertujuan mewujudkan kerjasama dan persefahaman yang erat secara berterusan di kalangan cendekiawan Syariah Nusantara berhubung hal ehwal kewangan Islam.

Translate »