Ust. Burhanuddin Lukman

Ustad Burhanuddin Lukman merupakan salah seorang penyelidik di Akademi Penyelidikan Shari’ah Antarabangsa untuk Kewangan Islam (ISRA). Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam kedua-dua amalan akademik dan perindustrian perbankan dan kewangan Syariah dan kewangan, di peringkat komersial dan pengawalseliaan. Beliau mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman mengajar mata pelajaran Syariah di universiti.

Ustad Burhanuddin juga merupakan pakar dalam bidang-bidang perbankan dan kewangan Islam, kecekapan perbankan Islam dan prestasi kewangan, dan perakaunan dan pengauditan bagi institusi kewangan Islam.

X