Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin

Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin

Malaysia

Pengarah Eksekutif, Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA)

X