Dr. Mohammad Mahbubi Ali

Ketua unit ekonomi, kewangan, awqaf dan zakat sekaligus sebagai rakan penyelidikan (associate fellow) di Institut Kajian Tinggi Islam Antarbangsa (IAIS) Malaysia. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa Syariah Affin Islamic Bank, ZICO Shariah Advisory dan Dar al-Murajaah al-Syar’iyyah Bahrain. Beliau juga pensyarah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor Indonesia. Sebelum ini, beliau adalah penyelidik di Akademi Penyelidikan Shari’ah Antarabangsa untuk Kewangan Islam (ISRA). Semasa berkhidmat di ISRA, beliau telah menyumbang kepada banyak penerbitan penyelidikan ISRA, terutamanya terlibat dalam merangka Piawaian Syariah.

Beliau telah menerbitkan banyak artikel dalam jurnal akademik antarabangsa dan tempatan, menulis beberapa bab buku dan membentangkan beberapa kertas kerja dalam pelbagai persidangan antarabangsa. Kertas beliau bertajuk: “Rangka Kerja Pembersihan Pendapatan untuk Institusi Kewangan Islam,” yang dikarang bersama Dato ‘Dr. Asyraf Wajdi Dusuki dan Lokmanulhakim Hussain, telah dianugerahkan kertas kerja terbaik dalam Persidangan Ekonomi Syariah, Universiti Hannover, Jerman, 2013. Beliau menerima PhD dalam Perbankan dan Kewangan Islam dari Institut Perbankan dan Kewangan Islam IIUM, Malaysia. Beliau memegang ijazah sarjana muda dalam Pengurusan Perniagaan dan Kewangan Syariah dari Sekolah Ekonomi Islam, Tazkia Indonesia dan Profesional Kewangan Islam Berkanun (CIFP) dari INCEIF, Universiti Global dalam Kewangan Islam, Malaysia.

 

X