Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Berkelulusan B.A (Hons), Universiti Malaya, Ijazah Sarjana (M.A) Syariah, Universiti Al-Yarmouk, Jordan. Memperolehi Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Kewangan Islam, Universiti Wales, UK. Pemegang Ijazah Ilmiah dari Sheikh Dr Yusuf al-Qaradawi.

Bertugas sebagai Pengarah Urusan Elzar Group dan juga Adjunct Professor di Fakulti Perakaunan & Perniagaan, UNISEL. Ahli Lembaga Pengarah UNISZA dan YAPIEM. Juga berperanan sebagai Ahli Majlis Perundingan Islam Kerajaan Pulau Pinang, Ahli Fatwa Negeri Perlis, ahli Jawatankusa Khas Kewangan Islam Malaysia & penasihat Shariah KWSP. Pengerusi Majlis Shariah EXIM Bank & PUNB. Bidang pengkhususan beliau adalah Fiqh Muamalat, Usul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, kewangan dan perbankan Islam serta bidang pengurusan perniagaan secara teori dan praktis.

X