Prof. Madya Dr. Zakariya Hama

Berkelulusan B.A (Hons), Syariah, Universiti Kuwait, Kuwait pada tahun 2002, LLB, Universiti Suthuthai Thammathirat, Thailand pada tahun 2006, Ijazah Sarjana (MCL) Undang Undang Perbandingan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Malaysia pada tahun 2005. Pada tahun 2009 telah memperolehi Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D in Law), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Tajuk thesis Ph.D beliau adalah Sukuk Mudharabah, Musharakah dan Ijarah dan pelaksanaan di Malaysia dan Negara GCC.

Bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Islam dan Undang Undang Universiti Fatoni Thailand sejak tahun 2003. Pernah dilantik sebangai ketua jabatan Syariah, Timbalan dekan dan dekan fakulti Pengajian Islam dan Undan Undang. Pada tahun 2016 sehingga kini diamanahkan sebagai Timbalan Rektor bahagian Akademik dan Penyelidikan Universiti Fatoni. Bidang pengkhususan beliau adalah Fiqh Muamalat, kewangan dan perbankan Islam serta undang perbandingan, Beliau juga berkhidmat sebangai Penasihat Syariah kapada persatuan jaringan koparasi Islam Thailand, Penasihat Syariah kepada Koparasi Islam Bina Thailand, Barrister dan Solicitor dan Perwakilan kementerian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait di Thailand

X