Terma & Syarat

  • Yuran pendaftaran adalah termasuk kos persidangan, makanan tengah hari dan kudapan pagi dan petang.
  • Yuran pendaftaran tidak termasuk kos pengangkutan dan penginapan.
  • Urusan dan kos pengangkutan dan penginapan adalah dibawah tanggungan peserta.
  • Sila lengkapkan borang ini berserta maklumat pembayaran.
  • Pengesahan melalui e-mel akan dikeluarkan setelah bayaran penuh telah diterima.
  • Penggantian peserta adalah dibenarkan setelah bayaran penuh telah dilakukan.
  • Tarikh akhir pendaftaran dan penghantaran borang adalah pada 8 Julai 2019.
  • 50% daripada yuran penyertaan akan dikenakan bagi sebarang pembatalan 2 minggu sebelum tarikh acara (9 Julai 2019).
  • Pihak penganjur berhak untuk membuat perubahan dalam spesifikasi dan maklumat lain yang terkandung dalam dokumen ini dan di laman web acara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
X