Terma & Syarat

Terma & Syarat

  • Yuran pendaftaran adalah termasuk kos seminar, persidangan dan makanan.
  • Yuran pendaftaran tidak termasuk kos pengangkutan dan penginapan.
  • Urusan dan kos pengangkutan dan penginapan adalah dibawah tanggungan peserta.
  • Sila lengkapkan borang ini berserta maklumat pembayaran.
  • Pengesahan melalui email akan dikeluarkan setelah bayaran penuh telah dilakukan.
  • Penggantian peserta adalah dibenarkan setelah bayaran penuh telah dilakukan.
  • Tarikh akhir pendaftaran dan penghantaran borang adalah pada 28 April 2017.